Hızlı Okuma Makaleleri

Hızlı Okuma Tekniği Nedir ?
Hızlı Okuma tekniği, okuma hızını 2-4 kat artırmayı ve okuduğunuzu daha iyi anlamayı sağlayan bir tekniktir.Kalıcı öğrenmeyi ve konsantrasyonu sağlamakta önemli katkısı olan hızlı okuma teknikleri ayrıca kişilere düzenli okuma alışkanlığı da kazandırır.Bilgiye ulaşmanın, en kısa yolu da anlayarak hızlı okumadır. Birçok alanda olduğu gibi okuma hızınızı teknik çalışmalar ve egzersizlerle geliştirmektir."Hızlı okursak neler olur?
Hızlı Okuma Kursları Alsancak
Daha hızlı okumak, etkili bir okuyucu olabilmek için gözlerimizle aklımızı birlikte çalıştırmaya alıştırmamız gerekiyor. Okuma sırasında, gözümüz satırlar üzerinde soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya göz sıçramaları ile ilerler. Okuma olayı, işte bu sıçramalardaki duraklamalar sırasında, yakalayabileceğimiz sözcük kümesini algılayarak gerçekleştirir. Bu yüzden hızlı ve usta bir okuyucu olabilmek için, göz sıçramalarını hızlandırmak, duraklama süresini kısaltmak, duraklama süresinde çok sayıda sözcüğü görebilmek ve gö
Hızlı Okuma Kursları
Hızlı okuma teknikleri ilk olarak 2.Dünya savaşı sonlarında geliştirilmeye başlanmıştır. İkinci dünya savaşı sırasında, Alman Hava Kuvvetleri Londra semalarında dolaşıp bomba yağdırırken, İngilizler pilotlarının ve kulelerde bekleyen gözcülerinin reksiyon kabiliyetlerini artırmak istediler.Ohio Üniversitesi'nden Dr. Renshaw'ın geliştirdiği 'takistoskop' aletiyle subaylar talim edildi. Göz algılama hızılı geliştiren bu aletin merceği, saniyenin 25, 50'si ve 100'ü hızlarda resim ve şekiller gösteriyordu. İlk başta, hiçb
Muğla Hızlı Okuma Kursu
Göz Egzersizleri ; Okuma işlemi yapılırken beyin ile beraber gözler de kullanılmaktadır. Gözlerin, satırlar üzerinde duraklama ve sıçrama hareketi yapması ile okuma gerçekleştirilir. Eğitimsiz olan göz, satırlar üzerinde dolaşır durur. Duraklama ve sıçrama anlarında çok zaman kaybeder, sık sık geriye dönüşler yapar ve zaman zamanda kelimelere takılır kalır. Okuma hızını artırmak için görsel bir kılavuz olarak kalem kullanılabilir. Kalem okunulan kelimelerin altında tutularak okuma hızından daha hızlı bir şekilde hareket ettirilir. Bu zamanla ok
Antalya Hızlı Okuma Kursu
Hızlı Okumanın Önündeki Engeller : Okuma hızı denince genel olarak kişilerin bir dakikalık zaman diliminde okuyabildikleri kelime sayısı esas alınmaktadır. Okuma hızını belirleyen unsurlar kısaca: Okunan metnin zorluğu ve kolaylığı, okuyan kişinin kelime dağarcığının zenginliği, okuyan kişinin bilgi ve kültür düzeyi, yine okuyan kişinin anlama ve özümseme becerisi ve göz eğitimidir.Göz İdmansızlığıOkuma işlemini beynimizle yaptığımız, gözün ise fotoğraf makinesi objektifi görevini üstlendiği bilinen bir gerçektir. Eğitim
İzmir Hızlı Okuma
Hızlı okuma, anlam kaybetmeden, dakikada okunan sözcük sayısını artırmak için geliştirilmiş, psikolojik beceri, yaklaşım ya da sanat olarak bilinmektedir Okumanın hızını artırabilmek için öncelikle ortam oluşturulmalı, konsantrasyon sağlanmalıdır. Daha sonra ise öğrencilerin görme alanları geliştirilmelidir. Yine hızlı okumanın bir başka tanımı iseşöyledir: Hızlı okuma kişilerin çabukluk, belleme ve kavrama yeteneklerini geliştirerek, daha önceki okuma süresine kıyasla dakikada okudukları kelime sayısını ve anlama düzeylerini artırmaları
İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma
Dünya’nın yedi harikasının birincisi olarak tescil edilmiş, ucu bucağı bulunmayan hafızamızın kayıt kapasitesi ve hatırlama yeteneği beklenenin çok çok üstündedir. Aslında her birimiz, müthiş bir hafıza kapasitesine sahibiz ancak hafızamıza yeterince önem vermediğimiz ve onu geliştirmek için çaba sarf etmediğimizden hatırlama konusunda çeşitli zorluklar yaşıyoruz. Tıpkı insan bedeninin vücut geliştirme egzersizleri aracılığıyla, kas gücünü arttırarak güçlendirebileceği gibi hafıza da alıştırma ve egzersizler yoluyla geliştirilebilir.r /
Denizli Hızlı Okuma
Hızlı Okuma Nedir? Okuma esnasında, göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; her kelime üzerinde duraklar. Bu duraklamalar esnasında, aynı bir fotoğraf makinesi gibi, gördüğü kelimenin resmini çekip beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri deşifre eder, bir araya getirir ve fikre ulaşır.Hızlı Okuma tekniği, çeşitli göz egzersizleri yardımıyla, göz algılama kapasitesini ve duraklama esnasında gözün okuma alanını geliştirme temeline dayanmaktadır. Eğitim neticesinde, okuma ve anlama hızları %200-400 oranı
Kitap Okuma Teknikleri
Elimize kitabı aldığımızda yaşamın anahtarı bütün güzellikleriyle penceresini bize doğru açar. Pencereden bakarken ayrıntıları dâhil olmak üzere girmek istediğimiz yeni ufuklar bizi mutlu eder. Sayfaları çevirirken çıkardığı o hışırtı benliğimizi oluşturan öğeleri hatırlarız. Sesiz bir gemide olmak veya bir okyanus ortasında yol alma enginliğine ulaşırız. Didiniriz bazen zorlanırız korsan kelime avına çıkar yinede pozitif sulara doğru akarız. Kendimizi çok yüksek ve sıradağlarla kaplı bir dağın zirvesinde ellerini yanlarına açmış özgür insan po
Kitap Okuma Nedir?
Okumak, doğduğu andan itibaren birçok eğitim süreci geçiren insan için en kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Sahip oldukları bilgilerin %60’ını bu yolu kullanarak edinen gelişmiş ülke toplumları, günümüzde daha fazla okuma alışkanlığına sahip olmanın sağladığı avantajları her alanda yaşamaktadırlar. Geri kalmış toplumların karşılaştıkları sorunların birçoğunun kaynağında ise eğitimsizlik yer almaktadır. Bu toplumlarda kişiler, okuyarak geçirebilecekleri zamanları çoğunlukla yararsız uğraşılarla geçirmektedirler. Oysa okuma alışkanlığı öncelikl
Ücretsiz Hızlı Okuma Programı
İç sesle konuşma hızımız dakikada 500 kelime olduğu için dakikada standart olarak 120 kelime okuyan bir kişinin dikkatini yoğunlaştırması çok zordur. Hızlı okuyarak odaklanma sorununu aştığımız gibi algılama hızımızı da geliştirebiliriz. Bu eğitim, iş yaşantısında profesyonellere zaman tasarrufu ve kolaylık sunar. Bununla beraber, kişinin kitap okumaya yönelik özel ilgi alanına keyif ve farkındalık katar.Kitap okuma günlük hayatımızı kolaylaştıran ve hayattan zevk almamızı sağlayan, oldukça yararlı bir faaliyettir. Kitap okuma günlü
Etkin Hızlı Okuma
Hızlı Okuma tekniği, çeşitli göz egzersizleri vasıtasıyla, göz algılama kapasitesini ve duraklama esnasında gözün okuma alanını geliştirme temeline dayanmaktadır. Eğitim neticesinde, okuma ve anlama hızları %200–400 oranında yükselir. Okuma esnasında göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; her kelime üzerinde duraklar. Bu duraklamalar esnasında, aynı bir fotoğraf makinesi gibi, gördüğü kelimenin resmini çekip beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri deşifre eder, bir araya getirir ve fikre ulaşır.Toplu
Hızlı Okuma Download
Okuma yazmayı öğrenen çocuklarımızın, hece hece veya kelime kelime okuma alışkanlığından kurtulması, bir an önce hızlı ve anlayarak okuma alışkanlığı kazanması gerekmektedir. Çünkü hızlı ve anlayarak okuma becerisi gelişmeyen çocuk, yavaş okuduğu için kısa sürede sıkılacak; okuduklarını anlayamadığı için de okumaktan zevk alamayacaktır.Okuma sevgisi ve alışkanlığının kazanılması gereken bu önemli dönem, çocuğun bilinçaltına zor ve sıkıntılı günler olarak yerleşecektir. Bu da çocuğun gelecekteki başarısını ve yaşam biçimini etkileyec
Çocuklarda Hızlı Okuma Teknikleri
Okuduğunuz metin ile gözünüz arasında uygun bir mesafe bulundurmalısınız. Metni gözünüze olması gerektiğinden daha fazla yaklaştırırsanız okuma bütünlüğünüz bozulur ve okuma hızınız ciddi anlamada yavaşlar. Sayfayı gözünüzden uzaklaştırıp yakınlaştırmak suretiyle hızlı okuma denemeleri yapabilirsiniz. Aynı zamanda sayfaya her zaman dik açı ile bakmalısınız.

Bazı insanlar okuma sırasında aynı zamanda okuduklarını söyleme ihtiyacı hissederler. Bu sayede okudukları metni daha iyi bir şekilde anladıklarını zannederler. Aslına b

Hızlı Okuma ve Hafıza CD
Hızlı Okuma tekniklerinde, okuma yeteneğimizi geliştirmek için, hangi süreçlerden geçeceğiz, karşılaşacağımız durumlar ne olacak, bilgiyi nasıl yetenek haline dönüştüreceğimizi öğrenerek başlıyoruz. Hızlı okuma tekniklerinde daha başarılı olmak için yolun sonuna nasıl ulaşacağımızı ve yolda nasıl kalacağımız ile ilgili bir harita olursa daha iyi öğreniyoruz. Bu kısımda hızlı okuma becerisi ile ilgili inanç, tutku geliştirirken nasıl bir yeteneği kazanacağımızı öğrenmiş oluyoruz.

Hızlı Okuma tekniklerine geçmeden önce algıla

İzmir Hızlı Okuma Eğitimi
İzmir Hızlı Okuma Eğitimi almış bir okuyucu olursanız sizde;- 200 sayfalık bir kitabı 2 saat içerisinde bitirebilirsiniz.- Eski okuma hızınıza göre 4-5 kat daha hızlı okur, anlar ve diğer sayfaya geçebilirsiniz.- Ortalama bir kitap sayfasını 30 saniye içerisinde okur, anlar ve diğer sayfaya geçebilirsiniz.- Okurken uykunuz gelmez, can sıkıntısı durumu yaşamazsınız..- Dikkatiniz sürekli olarak dağılmaz tekrar tekrar okumak zorunda kalmazsınız.- Okuduğunuz yeri unutup sürekli
Hızlı Okuma Eğitimi İzmir
Okuma hızı artarken, okuma eylemi sırasında dikkat ve konsantrasyonun da yükselmesidir. Ayrıca hızlı okuma teknikleri ile yapılan okuma etkinliğinde, anlama kapasitesi üzerinde kesin yararlı sonuçlar da elde edilmiştir diyebiliriz. Anlama kapasitesini bir anda yükselterek kişilerin verimli bir okuma etkinliği yapmalarını sağlamaktadır.Çoğu kişide bulunan ve okumayı yavaşlatan bazı yanlış okuma alışkanlıklarımız vardır. Bu yanlış okuma alışkanlıkları, hızlı okuma davranışını etkileyen önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ses
Hızlı Okuma İzmir
Hızlı okumak için öncelikle okumayı yavaşlatan etmenleri bilmek gerekir. Okumayı yavaşlatan etmenler okuduğunu anlamaya çalışmaktır. Kelime kelime okumak cümleyi anlamaya çalışmak hızınızı düşürecektir. Bunun yerine cümlelere değil de konunun bütününe odaklanmanız okumanızı hızlandırır. Okuduğunuz metin ile gözünüz arasındaki mesafeyi iyi ayarlamalısınız fazla yakın tutmak da fazla uzak tutmakta okuma hızınızı düşürecektir deneme yanılma yöntemi ile mesafeyi ayarlayabilirsiniz ama önemli olan sayfaya dik açıdan bakmaktır. Bazı insanlar sesli ok
İzmir Hızlı Okuma Kursu
Hızlı okumanın ilk öncüleri İngilizlerdir. 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından bombardıman altında tutulan İngiltere, gözcülerinin Alman uçaklarını daha erken tanıyabilmesi için “takistoskop” adı verilen bir cihaz geliştirdi. Bu cihazla yapılan göz egzersizleri sonucunda, gözün gördüğü nesneleri daha hızlı algılayabilmesi ve beyne daha hızlı iletmesidir.  Amerikalıların çok ilgisini çekti ve hızlı okuma konusunda bu bilgiden yararlanmaya karar vermelerini sağladı.Hızlı okuma tekniklerinin gözü ilgilendiren yönü üzerind
İzmir'deki Hızlı Okuma Kursları
Dakikada 80 - 160 kelime: Yavaş okuyucu. Böyle çok yavaş bir hızda düşük bir konsantrasyon vardır. Bu hızdaki okuyucuların genellikle anlama oranları da düşüktürDakikada 160 - 220 kelime: Bu değer Türkiye ortalamasıdır. Bu hızdaki konsantrasyon ve anlama oranı da genellikle düşüktür.Dakikada 220 – 320 kelime: Bu aralık Türkiye’de hemen ortalama üstü iken, bu değer birçok batı ülkesinde sadece ortalamadır.Dakikada 320 - 500 kelime: Bu değer ortalama üstü bir değer olup, okuma hızı açısından konsantrasyon
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 49)
Sayfa:1 - 2 - 3
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified